Cookiebeleid

1. Partijen en rollen in het beheer van deze website

Ons verzekeringskantoor beheert deze website samen met AG Insurance. De maatschappelijke zetel van AG Insurance NV is gevestigd in de Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, België en haar ondernemingsnummer is BE0404.494.849. AG Insurance is een Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.

AG Insurance doet hiervoor beroep op een externe dienstverlener die deze website host.
In het kader van de verwerking van persoonsgegevens via deze website zijn ons verzekeringskantoor en AG Insurance verwerkingsverantwoordelijken en de externe leverancier is de verwerker onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AG Insurance staat enkel in voor de volgende elementen van deze website als verwerkingsverantwoordelijke: de opbouw van de site, de grafische vormgeving van de site, de functionaliteiten (bijvoorbeeld het contactformulier dat een bezoeker kan invullen), alsook het cookiebeleid. De externe leverancier, als verwerker, host deze website.

Ons verzekeringskantoor, als onafhankelijk makelaar, is volledig vrij om producten, diensten en acties van om het even welke verzekeringsmaatschappij op deze website te plaatsen en promoten. Ons verzekeringskantoor is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze handelsactiviteit.

In het kader van de relatie tussen AG Insurance en de externe IT dienstverlener zal AG Insurance op geen enkele wijze toegang hebben tot enige persoonsgegevens die een klant of bezoeker op deze website invult of achterlaat. Deze persoonsgegevens blijven volledig onder de controle van ons verzekeringskantoor.

Deze website hanteert een cookie-beleid dat door AG Insurance wordt bepaald.

U vindt dit cookiebeleid in de aparte pagina “Cookie beleid” op onze website.

In het geval van vragen over de gegevensverwerking van AG Insurance kan u contact opnemen via het volgende adres: ag_dpo@aginsurance.be.

2. Inleiding

In dit beleid informeren we u over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de websites en apps van ons kantoor.

Ons kantoor gebruikt cookies in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, zijn privacyverklaring en dit cookiebeleid. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites (zowel openbare als beveiligde) en apps van ons kantoor, tenzij anders bepaald door de specifieke website of app zelf.

Voor zover cookies uw persoonsgegevens verzamelen, ziet ons kantoor toe op de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer algemene informatie over hoe ons kantoor uw persoonsgegevens gebruikt, vindt u in de privacyverklaring.

3. Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat dat met het internet is verbonden wanneer u een website bezoekt of een app gebruikt. Telkens als u die website (of een andere website die verbonden is aan dezelfde juridische entiteit) bezoekt of die app gebruikt, leest de (web)server de informatie in de cookie die eerder op uw apparaat werd opgeslagen.

Naast cookies kunnen andere technologieën met soortgelijke functies gebruikt worden op onze websites en apps. In dit beleid omvat het begrip ‘cookies’ alle technologieën die het opslaan en lezen van informatie op uw apparaat mogelijk maken.

Onze websites en apps bevatten cookies die enkel gebruikt worden om de werking van de websites en apps mogelijk te maken en om uw gebruikerservaring te optimaliseren:

 • We gebruiken cookies die strikt noodzakelijk zijn om u de service te verlenen die u uitdrukkelijk gevraagd hebt.

 • We gebruiken cookies om op globaal en geanonimiseerd niveau bij te houden hoe u als gebruiker op onze websites surft of onze apps gebruikt.

 • Maar we gebruiken geen andere soort cookies, tenzij u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. U kunt die toestemming op ieder moment eenvoudig intrekken.

Meer informatie over de verschillende soorten cookies die gebruikt kunnen worden op onze websites en apps, vindt u in hoofdstuk 3. Als u meer wilt weten over hoe u cookies kunt aanvaarden of weigeren, raadpleeg dan hoofdstukken 8 en 9.

4. Welke cookies kunnen gebruikt worden op de websites en apps van ons kantoor?

De websites en apps van ons kantoor maken gebruik van cookies die, afhankelijk van hun doel, kunnen ingedeeld worden in drie categorieën:

 • Eerste categorie: cookies die uw gebruikerservaring optimaliseren

 • Tweede categorie: cookies die klantenprofilering door ons kantoor mogelijk maken

 • Derde categorie: cookies die persoonsgegevens delen met derden

Voor meer informatie over elke categorie, lees hoofdstukken 4 (over de eerste categorie cookies), 5 (over de tweede categorie cookies) en/of 6 (over de derde categorie cookies).

5. Wat zijn cookies die mijn gebruikerservaring optimaliseren?

5.1 Algemeen

Ons kantoor probeert u op zijn websites en apps de best mogelijke ervaring te bieden. Daarom gebruiken onze websites en apps technische en functionele cookies om (i) u in staat te stellen door de website te navigeren en de app te gebruiken, (ii) de functies van de website of de app te gebruiken en (iii) de keuzes en selecties te onthouden die u hebt gemaakt bij vorige bezoeken aan een van onze websites of bij vorig gebruik van onze app. Zo moet u uw voorkeuren niet telkens opnieuw instellen. Voor onze websites kunt u op ieder moment eenvoudig afzien van deze cookies door ze in uw browserinstellingen te deactiveren. In dat geval kunnen we u echter niet de beste gebruikerservaring garanderen en is het mogelijk dat bepaalde (delen van) websites niet (goed) werken, net als (sommige) diensten die u gevraagd hebt.

Daarnaast gebruiken onze websites en apps analytische cookies voor geanonimiseerde en geaggregeerde statistische doeleinden. Deze cookies houden bij hoe u en andere gebruikers op onze websites surfen en onze apps gebruiken. Dankzij deze cookies kunnen we de flows verbeteren, interessantere content voor u publiceren, de algemene werking van de websites en de apps verbeteren, problemen met het navigeren op de website of andere technische storingen opsporen enz. Deze analytische cookies dienen niet om zich op één bepaalde persoon te concentreren en worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden of voor doeleinden van derden. U kunt op ieder moment eenvoudig afzien van deze cookies door ze in uw browserinstellingen te deactiveren.

6. Wat zijn cookies die klantenprofilering door ons kantoor toestaan?

6.1. Algemeen

Wij proberen uw ervaring op onze websites en apps zo interessant mogelijk te maken. Deze cookies volgen uw klik- en surfgedrag op onze websites en apps (bv. nagaan van de bezochte pagina’s en de artikels die u leest of waarop u klikt). Door uw klik- en surfgedrag op onze websites en apps op te nemen in uw klantenprofiel, worden de inhoud en de advertenties voor onze producten en diensten die u ziet op onze websites en in onze apps, afgestemd op uw behoeften, interesses en voorkeuren.

Deze cookies volgen u op geen enkele website of app die niet verbonden is aan ons kantoor en dienen in geen geval de belangen van derden.

Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies in uw cookie-instellingen. U hebt toegang tot de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website of in de instellingen van uw app.

Het aanvaarden van deze cookies betekent niet dat u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, tenzij u ons zelf informatie hebt bezorgd waarmee u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, zoals informatie die verband houdt met de registratie (bv. wanneer u registreert in een private zone en een login aanmaakt). In het laatste geval gebruiken wij de via deze cookies verzamelde informatie, samen met de beperkte hoeveelheid gegevens die ons kantoor al bezit, voor direct marketing over de producten en diensten die ons kantoor aanbiedt (tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing). De verzamelde informatie wordt in geen geval gebruikt om u advertenties aan te bieden voor producten en diensten gecommercialiseerd door derden, en wordt niet doorgegeven aan derden voor hun eigen (reclame)doeleinden.

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, maar eerder de cookies had aanvaard die klantenprofilering door ons kantoor mogelijk maken, vergeet dan niet om deze cookies op al uw apparaten te wissen en te deactiveren, om te vermijden dat gegevens worden doorgespeeld aan ons kantoor (om technische redenen kunnen wij deze cookies immers niet in uw plaats deactiveren).

Voor meer informatie over de manier waarop ons kantoor uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden en uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden (inclusief de profilering die erop betrekking heeft), lees onze privacyverklaring.

7. Wat zijn cookies die gegevens delen met derden?

7.1. Algemeen

De cookies die op onze websites en apps gebruikt kunnen worden, spelen geen gegevens door aan derden voor hun eigen doeleinden, tenzij u uitdrukkelijk de categorie van cookies die gegevens delen met derden, hebt aanvaard.

Deze cookies zijn plug-ins die aangeboden worden door derden (bv. Facebook, LinkedIn, YouTube, Vimeo enz.) voor bepaalde functies op onze websites en apps, bv. Facebook ‘Like’- en ‘Share’-knoppen, Twitter ‘Tweet’-knop, LinkedIn ‘Share’-knop, Vimeo embed, YouTube enz.

Deze plug-ins worden volledig gecontroleerd door derden en kunnen door hen gebruikt worden om uw persoonsgegevens (bv. uw IP-adres) en informatie over uw surfgedrag te verzamelen voor doeleinden eigen aan deze derden (direct marketing, analytische studies of marktonderzoek door deze derden), zelfs als u deze functies niet gebruikt en gewoon naar onze websites surft en onze apps gebruikt. Dit kan zelfs het geval zijn wanneer u geen account hebt bij de betreffende social media. Als deze cookies door deze derden gebruikt worden op andere websites of apps, betekent dit dat deze derden u kunnen volgen op diverse websites en apps, en de verzamelde gegevens combineren om op termijn een profiel van u op te bouwen.

Naast deze sociale plug-ins omvat deze soort cookies ook de cookies aangeboden door derden die ons de mogelijkheid bieden om aan remarketing te doen.

Omdat deze cookies volledig gecontroleerd worden door derden, oefent ons kantoor geen enkele controle uit op de manier waarop deze derden deze cookies beheren en de via deze cookies verzamelde (persoons)gegevens gebruiken. We raden u dan ook aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derden te lezen als u meer informatie wenst over de manier waarop deze derden uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken.

Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies in uw cookie-instellingen. U hebt toegang tot de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website of in de instellingen van uw app.

Als u deze cookies niet aanvaardt, garanderen we dat de persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, niet doorgespeeld worden aan derden voor hun eigen doeleinden. Maar in dat geval is de functie niet beschikbaar op onze websites of de desbetreffende app (bv. share- en like-knoppen, alsook het afspelen op onze website van een video die gehost wordt op Vimeo of YouTube, zijn uitgeschakeld). U kunt de betreffende video wel rechtstreeks op de website of app van de derde in kwestie bekijken door te klikken op de daartoe verstrekte link. Houd in gedachten dat deze websites en apps hun eigen voorwaarden en privacy- en cookiebeleid hebben, en dat ze mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u hun website bezoekt of hun app gebruikt. Zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op onze websites en apps, oefent ons kantoor geen controle uit op die websites en apps, en kan het daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan of voor het verzamelen van uw persoonsgegevens wanneer u klikt op de link naar deze websites en apps. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derden voor meer informatie.

7.2. Meer gedetailleerde informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies van deze categorie die door de websites/apps van ons kantoor gebruikt kunnen worden:

 • Cookies essentiels

  Ces cookies sont nécessaires pour la fonctionnalité du site web, et peuvent par conséquent pas être désactivés.
  Si vous préférez de bloquer ces cookies aussi, il faut désactiver l’acceptance des cookies dans las paramètres de votre navigateur. Attention : ceci peut rendre le site web insensible ou quelques fonctions pourraient devenir inaccessible.

 • Cookies fonctionnels

  Ces cookies sont utilisés pour améliorer la fonctionnalité du site Web. Par exemple l'intégration d'un cookie pour permettre de conserver vos préférences sur une page filtrable.
  Des cookies fonctionnels ne stockent jamais de l’information personnelle dans la mesure où vous pouvez être identifié comme utilisateur; l’information est anonyme.
  Nous vous recommandons d'accepter ces cookies pour permettre d'utiliser l'expérience complète.

 • Cookies de performance

  Ces cookies nous permettent d'assurer que nous pouvons mesurer les visites et le traffic vers nos serveurs, pour veiller et garantir la performance du site web.
  Toutes les données accumulées sont stockées anonymement et ne nous permettent pas à vous identifier.

 • Cookies analytiques

  Ces cookies sont implémentés pour nous permettre d'analyser le procédé du visiteur pour lui servir mieux dans le futur.
  Toutes les données qui sont collectées, seront stockées anonymement et ne peuvent pas être liées au visiteur.

 • Cookies publicitaires

  Ces cookies sont configurés par des partenaires publicitaires qui sont implémentés dans les sites web. L'information pourra être utilisé par les partenaires pour construire un profil d'utilisateur pour mieux servir des renseignements sur ce site web ou des autres.
  Les partenaires ne pourront pas stocker des informations personnelles, ils peuvent utiliser l'information trouvée sur le site web pour construire un but de profilage. Des actions de re-marketing sont inclues dans ce type de cookies.

 • Cookies médias sociaux

  Ces cookies sont montés par des tools qui implémentent des caractéristiques de réseaux sociaux comme des likes et partager et/ou pourraient être implémentés par des plateformes réseaux sociaux en intégrant de contenu qui origine de ces plateformes.
  Bien que le but ne soitpas de collecter de l'information, mais de pourvoir de contenu et services additionnels, nous ne pouvons pas assurer que les parties externes n'utiliseront pas ces cookies pour des buts analytiques ou de personnalisation.

 • Cookies de personalisation

  Ces cookies peuvent être montés par le site web et/ou des tools troisièmes parties pour permettre de personnaliser votre expérience de visiteur. Ceci peut consister des tests A/B, l'injection de l'information connue or de distribuer de contenu aligné sur votre profil d'utilisateur.
  En interageant avec les tools mentionnés ci-dessus, des données additionnelles peuvent être collectées dans votre profil d'utilisateur, étant anonyme ou pas.

8. Wat zijn de gevolgen als ik cookies aanvaard of weiger?

Onze websites en apps zijn zo ontworpen dat u bepaalt of cookies al dan niet opgeslagen en gelezen worden op uw apparaat.

U kunt zelf kiezen of u alle, sommige of geen cookies aanvaardt op al onze websites en apps en u hebt steeds de mogelijkheid om de cookie-instellingen in de toekomst te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe u cookies kunt aanvaarden of weigeren, raadpleeg dan hoofdstukken 8 en 9.

Als u instemt met het gebruik van cookies, betekent dit dat cookies geplaatst en gelezen kunnen worden telkens als u de websites van ons kantoor bezoekt of onze apps gebruikt op hetzelfde apparaat. Uw toestemming (per apparaat) geldt voor een beperkte duur (zes maanden).

Als u geen cookies aanvaardt, hebt u nog steeds toegang tot onze websites en kunt u de app nog steeds gebruiken, maar kunnen we u niet de beste gebruikerservaring garanderen. Het is mogelijk dat bepaalde functies of (delen van) onze websites en de app niet (goed) werken.

9. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren op websites wijzigen?

U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment op de volgende manieren wijzigen:

9.1. Tijdens uw eerste bezoek

Wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt op een bepaald apparaat, verschijnt er een scherm waarin u gevraagd wordt om aan te geven dat u akkoord gaat met het gebruik van alle cookies op de websites van ons kantoor die u bezoekt, dan wel dat u niet akkoord gaat met het gebruik ervan en meer informatie wenst.

In het laatste geval verschijnt er een tweede scherm waarin:

 • u kunt zien dat de categorie van cookies voor het optimaliseren van uw gebruikerservaring (voor meer informatie over de categorieën van cookies, zie paragraaf 3) gebruikt wordt, tenzij u deze cookies deactiveert in uw browserinstellingen, zoals uitgelegd in paragraaf D hieronder; en

 • u kunt aangeven of u al dan niet instemt met het gebruik van twee categorieën van cookies: het type cookies waarmee we uw klik- en surfgedrag op onze websites kunnen volgen om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden, en het type cookies dat gegevens deelt met derden (voor meer informatie over de categorieën van cookies, zie paragraaf 3).

De informatie in dit tweede scherm verdwijnt pas nadat u hebt aangegeven of u al dan niet instemt met elk van deze twee categorieën van cookies, of het scherm hebt gesloten om alle cookies in het eerste scherm te aanvaarden.

Nadat u uw keuze hebt gemaakt, kunt u verder op onze websites surfen.

Als u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde cookies, betekent dit dat u akkoord gaat met het ontvangen van het betreffende type cookies en het lezen van deze cookies telkens als u de websites van ons kantoor bezoekt (inclusief alle (openbare en private zones van) websites die verbonden zijn aan dezelfde juridische entiteit) op hetzelfde apparaat. Een volledige lijst van de websites waarvoor uw toestemming geldig is, vindt u in de cookie-instellingen.

Opmerking: hoewel u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde cookies, kan ons kantoor deze cookies niet gebruiken als en zolang ze gedeactiveerd zijn in uw browserinstellingen.

9.2. Na uw eerste bezoek

Als u een website van ons kantoor bezoekt nadat u uw cookievoorkeuren hebt aangegeven tijdens een eerste bezoek aan een website van ons kantoor op hetzelfde apparaat, wordt niet opnieuw naar uw cookievoorkeuren gevraagd (tenzij uw toestemming niet meer geldig is).

U behoudt echter de volledige controle over uw cookie-instellingen, aangezien u uw cookievoorkeuren op ieder moment eenvoudig kunt wijzigen in de cookie-instellingen, door te klikken op de ‘Cookies’-knop onderaan elke website.

9.3. Na de geldigheidsduur

Uw toestemming (per apparaat) is geldig voor een beperkte duur (6 maanden). Na deze termijn wordt opnieuw naar uw cookievoorkeuren gevraagd.

9.4. In uw browserinstellingen

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt uw browserinstellingen op ieder moment wijzigen door voorkeuren aan te passen die alle of bepaalde cookies kunnen toelaten of weigeren, de al opgeslagen cookies verwijderen of u melden wanneer een cookie geplaatst is.

Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw browserfabrikant.

10. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren wijzigen in apps?

10.1. Bij de installatie van de app

Bij het installeren van een app van ons kantoor verschijnt een scherm waarin u gevraagd wordt om aan te geven dat u akkoord gaat met het gebruik van alle cookies wanneer u de app gebruikt, dan wel dat u niet akkoord gaat met het gebruik en meer informatie wenst.

Een dergelijk scherm verschijnt enkel als de app de volgende types cookies gebruikt: het type cookies waarmee we uw klik- en surfgedrag op de app kunnen volgen en/of het type cookies dat gegevens deelt met derden (voor meer informatie over de categorieën van cookies, zie paragraaf 3).

In dat geval wordt u uitgenodigd om al dan niet in te stemmen met het gebruik van deze twee categorieën van cookies. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, kunt u de app verder configureren en gebruiken.

Als u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde cookies, betekent dit dat u akkoord gaat met het ontvangen van het betreffende type cookies en het lezen van deze cookies telkens als u die app gebruikt op hetzelfde apparaat.

10.2 Na de installatie van de app

Wanneer u de app gebruikt nadat u uw cookievoorkeuren hebt aangegeven tijdens de configuratie, zal niet opnieuw naar uw cookievoorkeuren gevraagd worden.

U behoudt echter de volledige controle over uw cookie-instellingen, aangezien u uw cookievoorkeuren op ieder moment eenvoudig kunt wijzigen in de cookie-instellingen van de app.

11. Kan ik mijn toestemming voor cookies op ieder moment intrekken?

Ja, u kunt uw toestemming op ieder moment eenvoudig intrekken op elke webpagina, in uw browserinstellingen of in uw app-instellingen. Meer informatie over hoe u alle of bepaalde cookies kunt aanvaarden of weigeren, vindt u in hoofdstukken 8 en 9. U kunt de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat, ook verwijderen in uw browserinstellingen (zie hoofdstuk 8).

12. Kan ik cookies verwijderen die al zijn opgeslagen?

Ja, u kunt de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat ook verwijderen via uw browserinstellingen (zie hoofdstuk 8).

Opmerking: om technische redenen zijn we niet in staat om al opgeslagen cookies in uw plaats te verwijderen.

13. Worden de persoonsgegevens die zouden kunnen gelezen worden op de aanvaarde cookies, doorgegeven aan anderen voor hun eigen doeleinden?

Neen, tenzij u de cookies van de derde categorie, namelijk de cookies die het mogelijk maken om uw persoonsgegevens te delen met derden, uitdrukkelijk aanvaard hebt (meer informatie over de categorieën van cookies die onze websites en app kunnen gebruiken, vindt u in hoofdstuk 3). U kunt het gebruik van zulke cookies op ieder moment eenvoudig aanvaarden of weigeren in de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website, of in de instellingen van uw app. Meer informatie over hoe u alle of bepaalde cookies kunt aanvaarden of weigeren, vindt u in hoofdstukken 8 en 9.

14. Waar vind ik meer informatie over hoe ons kantoor mijn via cookies verzamelde persoonsgegevens gebruikt, alsook mijn rechten in die context?

In onze privacyverklaring die u vindt door te klikken op de ‘privacy’-knop onderaan de website.

15. Hoe word ik op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen aan dit cookiebeleid?

U wordt op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen van dit cookiebeleid door een informatieve banner die verschijnt wanneer u een van onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. Als de aanpassing tot een grote verandering zou leiden (bv. een wijziging van de categorieën van cookies die gebruikt worden enz.), wordt opnieuw naar uw cookievoorkeuren gevraagd.

 

 

Hoe kan ik browser cookies opvragen en verwijderen ?

Als u wenst te weten welke cookies er geplaatst zijn of u wenst deze te verwijderen, kan u hiervoor terecht bij de instellingen van uw browser. Op de onderstaande links kan u hiervoor de nodige instructies terugvinden.

FirefoxChromeSafariInternet explorer

En visitant le site web pour la première fois, vous pouviez définir vos préférences d'usage de cookies.
Si vous désirez réviser ou modifier ces préférences, veuillez appuyez sur le bouton ci-dessous.