Arbeidsongevallen

Als u personeel tewerkstelt, dan bent u wettelijk verplicht om hiervoor een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Maar wat houdt dit precies in?